Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност  в Държавна агенция "Технически операции"

Методика за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС и за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции" 

Образци на документи за участие в конкурс

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-1077/27.02.2024 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държанва агенция "Технически операции"

28.02.2024 г. 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-792/14.02.2024 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държанва агенция "Технически операции"

14.02.2024 г. 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-790/14.02.2024 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държанва агенция "Технически операции"

14.02.2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София