Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност  в Държавна агенция "Технически операции"

Методика за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС и за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции" 

Образци на документи за участие в конкурс

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-5916/03.10.2023 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

04.10.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-5737/25.09.2023 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

26.09.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-3597/26.06.2023 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

27.06.2023 г. 

 

 

 Обявяване на конкурс по заповед № РД30-5328/05.09.2023 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

05.09.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София