Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност  в Държавна агенция "Технически операции"

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-2855/17.05.2022 г.
17.05.2022 г.

 

 Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

 Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-449/25.01.2022 г.
 26.01.2022 г.

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6348/22.10.2021г.
22.10.2021 г.

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"
Обявяване на конкурс по заповед № РД30-6808/11.11.2021 г.
12.11.2021 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявяване на конкурс съгласно заповед № РД30-5062/24.08.2021 г.

25.08.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София