Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

Методика за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС и за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция „Технически операции“ 

 

Образци на документи за участие в конкурс 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-791/14.02.2024 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

14.02.2024 г. 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-189/11.01.2024 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

12.01.2024 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-7292/05.12.2023 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

06.12.2023 г

 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-7038/21.11.2023 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

22.11.2023 г.

 

 Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-5950/04.10.2023 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

09.10.2023 г.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София