Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

Методика за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС и за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция „Технически операции“ 

 

Образци на документи за участие в конкурс 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-7038/21.11.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

22.11.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6095/11.10.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

12.10.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6093/11.10.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

12.10.2023 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-5950/04.10.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

09.10.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-5949/04.10.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

09.10.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-5465/12.09.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

12.09.2023 г. 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-5464/12.09.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

12.09.2023 г. 

 
Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-4235/19.07.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

19.07.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София