Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-3522/15.06.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
17.06.2022 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-3441/13.06.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
14.06.2022 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-3147/27.05.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
30.05.2022 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-3146/27.05.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
30.05.2022 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-2567/03.05.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
04.05.2022 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-2227/15.04.2022 г. 
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
20.04.2022 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-2226/15.04.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
19.04.2022 г.

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-2092/11.04.2022 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"
13.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София