Димитър Костов

Заместник-председател

Държавна агенция „Технически операции”

 

 

Димитър Великов Костов е роден на 08.09.1978 г. в гр. Петрич.

Завършил е Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград през 2000 г. с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Агромениджмънт“ и през 2021 г. образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Защита на националната сигурност“ в Академия на МВР гр. София. Има завършен курс „Киберсигурност” във Военна академия „Георги Стойков Раковски” гр. София.

През 2005 г. е назначен на длъжност разузнавач в Специализирана дирекция „Оперативно-технически операции“ – МВР, като последвателно до август 2014 г. заема длъжностите: специалист и ВНД държавен експерт.

От август 2014 г. до декември 2015 г. е експерт I степен в Държавна агенция „Технически операции“.

От февруари 2016 г. до март 2023 г. заема длъжностите Ръководител на звено „Сигурност” и директор на дирекция „Сигурност” в Сметна палата на Република България.

Със заповед на министър-председателя на Република България е назначен за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“, считано от 23.08.2023 г.

По време на работата си в Министерство на вътрешните работи е награждаван за отлично изпълнение на професионалните си задължения.