Бранимир Димитров

Заместник-председател

Държавна агенция „Технически операции”

 

Бранимир Цанков Димитров е роден на 25.09.1969 г. в гр. Видин.

Завършил е Технически университет – гр. София през 1994 г. с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Биотехника“. Притежава допълнителна квалификация по специалност „Мениджмънт“ от Технически университет – гр. София (1994 г.).

Започва кариерата си като оперативен служител в Министерство на вътрешните работи през 1995 г. През 2008 г. е назначен на длъжност заместник-директор на Дирекция „Оперативно издирване“, а от 2009 г. до 2013 г. заема длъжността заместник-директор на Специализирана дирекция „Оперативни технически операции“.

От август 2013 г. до януари 2014 г. е началник на отдел в Държавна агенция „Технически операции“.

От 2014 г. е главен експерт в Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, където през 2016 г. е назначен на длъжност началник на сектор „Специализирана администрация“. От 2019 г. е и служител по сигурността на информацията в Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Със заповед на министър-председателя на Република България е назначен за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“, считано от 26.10.2021 г.

По време на работата си в Министерство на вътрешните работи е награждаван многократно за отлично изпълнение на професионалните си задължения.