Маринела Белева

Главен секретар

Държавна агенция „Технически операции“

Маринела Белева е магистър по „Счетоводство и контрол“ от ВФСИ „Д. А. Ценов“ – Свищов. Притежава допълнителна квалификация „учител“ от ТУ-Габрово.

Работила е в ДАНС, където е заемала длъжност зам. директор на дирекция.

През 2013 г. е назначена на длъжност директор на дирекция в МВР.

През 2014 г. е назначена на длъжност директор на дирекция в ДАТО.

От 31.01.2017 г. до 09.05.2017 г. е заместник-министър на вътрешните работи.

През месец май 2017 г. е назначена за държавен служител в ДАТО. 

От 01.06.2017 г. изпълнява длъжността главен секретар на ДАТО.