Емил Тодоров

Заместник-председател

Държавна агенция „Технически операции“

Емил Владимиров Тодоров е роден на 27.04.1976 г. в гр. София.

През 2001 г. завършва висше образование в Университета за национално и световно стопанство с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Счетоводство и контрол“.

През 2018 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Национална сигурност“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

От 2002 г. до 2009 г. е служител на дирекция „Оперативно издирване“ и на Специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ към Министерството на вътрешните работи.

От 2009 г. до м. юни 2024 г. е държавен служител в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Емил Тодоров е назначен за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“ със заповед на министър-председателя на Република България, считано от 20.06.2024 г.