Ангел Мечков

Заместник-председател

Държавна агенция „Технически операции”

Ангел Георгиев Мечков е роден на 17.08.1984 г. в гр. Добрич.

Завършил е Академия на МВР гр. София през 2007 г. с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и през 2010 г. образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Започва кариерата си като разузнавач в сектор „Икономическа полиция” ОДМВР-Добрич през 2007 г. През 2013 г. е назначен на длъжност разузнавач в сектор „Противодйствие на престъпления свързани с финансовата система” – Главна дирекция „Национална полиция”-МВР.

 От 2015 г. до 2019 г. е разузнавач в сектор „Изпиране на пари” в отдел „Корупция и изпиране на пари” – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”-МВР.

От 2019 г. е държавен инспектор в дирекция „Противодействие на корупцията” – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество гр. София.

Със заповед на министър-председателя на Република България е назначен за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“, считано от 07.08.2023 г.