Информация за плащания в СЕБРА по дни за 2019 г.

С постановление ПМС 367/2011 г. се предвижда първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включени в Система за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА),

от 1 август 2012 г. да публикуват ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/разпоредители и по код за вид плащане за всеки работен ден.

На календара можете да намерите информация за плащанията в СЕБРА.

Кодове за вид плащане в СЕБРА

 

ЯНУАРИ 2019

ФЕВРУАРИ 2019

МАРТ 2019

АПРИЛ 2019

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

  1 2 3 4 5 6         1 2 3         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7

8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11
 
12 13 14

14

15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21

22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27

28

28

29 30 31       25 26 27 28       25 26 27 28 29 30 31 29 30          
       

МАЙ 2019

ЮНИ 2019

ЮЛИ 2019

АВГУСТ 2019

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

    1 2 3 4 5           1 2 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3

4

6

7 8 9 10 11

12

3

4 5 6 7 8 9

8

9 10 11 12 13 14

5

6 7 8 9 10

11

13

14 15 16 17 18 19

10

11

12 13 14 15 16

15

16 17 18 19 20 21

12

13 14 15 16 17

18

20

21 22 23 24 25 26

17

18

19 20 21 22 23 22 23 24

25

26 27 28 19

20 

21

22 23 24 25
27

28

29 

30

31    

24

25 26 27 28 29 30

29

30 31        

26

27 28 29

30 

31   
       

СЕПТЕМВРИ 2019

ОКТОМВРИ 2019

НОЕМВРИ 2019

ДЕКЕМВРИ 2019

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

30           1   1 2 3 4 5 6      

 

1 2 3 30 31          1

2

3 4 5 6 7 8

7

8 9 10 11 12 13

4

5 6 7 8 9

10

2

3 

4

5 6 7 8

9

10 11 12 13 14 15

14

15 16 17 18 19 20

11

12 13 14 15 16 17

9

10 11 12 13 14

15

16

17 18 19 20 21 22

21

22 23 24 25 26 27

18

19 20 21 22 23

24

16 17 18 19 20 21 22

23

24

25 26 27 28 29

28

29 30 31        

25

26

27

28

29 30 

23

24 25 26 27 28

29

 


Печат