Контакти

Телефон

Е-майл

Факс

02 9461339

Адрес

ул. „6-ти септември” 29

Адреси за контакт:

Адрес за кореспонденция:  гр. София ул. „6-ти септември“ 29
Вход към сградата на ДАТО: гр. София, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ 30