„Събиране на оферти с обява № 8 от 21.11.2019 г. - „Извършване на заснемане за възстановяване на строителни книжа, обследване и изготвяне на технически паспорти на сгради на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), намиращи се в гр. София, бул. „Ал. Малинов“ № 1, гр. София, район „Панчарево“, м. „Щъркелово гнездо“ и гр. Китен, ул. „4-та“.

Обява

Информация 

Техническа спецификация

Приложения

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Заповед за удължаване срока на обявата - публикувано на 03.12.2019 г.

Информация за удължаване срока на обявата - публикувано на 03.12.2019 г.

Протокол - публикувано на 17.12.2019 г.

Договор - публикуван на 10.01.2020 г.

Приложение №1 - публикувано на 10.01.2020 г.

Приложение №2 - публикувано на 10.01.2020 г.

Приложение №3 - публикувано на 10.01.2020 г.


Печат